Ceny služeb

Běžné servisní, instalační a konzultační služby: od 700,- Kč / hod
- nastavení
- konfigurace
- odvirování
- instalace
- konzultace

Nastavení a poradenství iPhone, iPad, iPod, Android: od 700,- Kč / hod
- nastavení
- školení jednotlivců
- konzultace

Specializované služby pro manažery a podnikatele: od 700,- Kč / hod
- mobilní řešení
- navržení a sestavení synchronizačního systému
- navržení vhodného mobilního zařízení
- nastavení synchronizace, sdílení a zálohování dat
- samotná instalace v počítači a nastavení mobilních zařízení
- nastavení sdílení kalendářů a kontaktů
- nastavení iPhone, iPad, Nokia, Windows Mobile, Android apod.
- zaškolení dispečerů či dalších pracovníků pro správu synchronizací a kalendářů

Doprava po Praze: 550,- Kč

Doprava mimo Prahu: individuální dohoda


Školící a organizační služby pro skupiny a firmy: 1.200,- Kč / hod
Služby, vyžadující odborné a organizační znalosti a schopnosti, které přímo osobně zajišťuje a provádí řídící pracovník naší firmy.
- školení IT servisních techniků v oblasti osobních služeb pro manažery a podnikatele
- sestavení a organizace IT týmu
- řízení skupin v oblasti IT
- zastupování na poradách


Firma není plátcem DPH.
Účtuje se každá započatá hodina.